Home

Op deze site schreef ik over mijn volkstuin bij de Pagode in Nijmegen, mijn eetbare stadstuin in Nijmegen (Galgenveld) en vanaf april 2021 over mijn kleine voortuin in Wassenaar.
Als een soort naslagwerk voor mezelf, maar misschien is het ook voor anderen interessant.

In de menubalk vind je:

Bermbeheer Wassenaar: begonnen als meehelpen bij het onderhoud van de berm vlak bij mijn appartement, het werd: klein voedselbosje in de berm

Mijn voortuintje in Wassenaar, sinds 2021, zandgrond, hoge grondwaterstand,  op noordoosten

Stadstuin: mijn voor- en achtertuin in Galgenveld, Nijmegen (ik woonde hier tot november 2020, sindsdien houden de huurders van mijn huis het bij en ik zelf af en toe als ik in Nijmegen ben)

Volkstuin vanaf 2018: mijn volkstuin bij De Pagode, aan de Verlengde Groenestraat, op zandgrond, 130 m²

Volkstuin 2011-2017: mijn eerste volkstuin bij De Smalle Steeg, op kleigrond, 150 m²

Overig: hier vind je artikelen op onderwerp, zoals: binnendringende boomwortels, moestuinbakken, Japanse duizendknoop, bezoekjes aan de groenmoesmarkt, bestellingen.