Openbaar groen

In Nijmegen onderhield ik de boomspiegel (ruimte rondom de stam) van de esdoorn op de stoep vlak voor mijn huis.
Je kan dit heel eenvoudig regelen via de gemeente.

In Wassenaar sloot ik me aan bij een al jaren bestaande buurtgroep die de berm tussen de weg en de sloot onderhoudt.